Close Menu

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า

           โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ไฮไลท์ของการเที่ยวชมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ได้แก่ การชมทุ่งดอกกระดาษซึ่งเบ่งบานในช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – มกราคม) การชมดอกพญาเสือโคร่ง และการชมทิวทัศน์ ณ หน้าผา ต่างๆ เช่น ผาคู่รัก ผายืนยง ผาพบรัก ผาสลัดรัก และผาไททานิค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1596-5977

📸 : ถ่ายภาพ ณ วันที่ 29 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400

The official website of Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization https://www.ppao.go.th

©2021. Tourism PPAO. All Rights Reserved.